Туркменистан

опубликовано 2-11-2010, 12:30

      ПОРЯДОК НАБОРА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ НА ТУРКМЕНИСТАН
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
               8+10+КОД СТРАНЫ,КОД ГОРОДА + НОМЕР ТЕЛЕФОНА

 
            Ашгабад                     993.1.2

            Ахалская область

             Бабадайхан                 993.1.36

             Бахерден                   993.1.31

             Бюзмейин                   993.1.38

             Гекдепе                    993.1.32

             Гыпчак                     993.1.2521

             Кака                       993.1.33

             Сарагд                     993.1.34

             Таджен                     993.1.35

             Энев                       993.1.37

            Балканская область

             Балканабад                 993.2.22

             Берекет                    993.2.47

             Гаррыгала                  993.2.48

             Сердар                     993.2.46

             Этрек                      993.2.42

             Туркменбаши                993.2.43

             Хазар                      993.2.40

             Эсингулы                   993.2.45

            Дашогузская область

             Акдепе                     993.3.44

             Болдумсаз                  993.3.46

             Губадаг                    993.3.45

             Дашогуз                    993.3.22

             Имени Туркменбаши          993.3.49

             Йыплы                      993.3.43

             Кенеургенч                 993.3.47

             Ниязовск                   993.3.48

             Тагта                      993.3.40

            Лебапская область

             Атамурат                   993.4.44

             Гарабекевюл                993.4.43

             Дарганата                  993.4.45

             Дянев                      993.4.46

             Койтендаг                  993.4.40

             Сакар                      993.4.49

             Саят                       993.4.47

             Сейди                      993.4.61

             Туркменабат                993.4.22

             Фарап                      993.4.48

             Халач                      993.4.41

             Ходжамбаз                  993.4.42

            Марыйская область

             Байрамали                  993.5.64

             Елотен                     993.5.60

             Мары                       993.5.22

             Мургап                     993.5.65

             Сакарчягс                  993.5.66

             Серхетабад                 993.5.61

             Тагтабазар                 993.5.68

             Туркменгала                993.5.69

 

         Коды выхода на мобильную сеть  Туркмении

             GSM-900                    993.6.63

             Ашгабат                    993.1.230

             Дашогуз                    993.3.221

             Мары                       993.5.221

             Небитдаг                   993.2.221

             Туркменабат                993.4.221

 

Категория: Туркменистан